Olukorrast riigis.

Alates märtsist 2020 on maailm kreenis, sest vohav viirus pole jätnud meist kedagi puutumata. Nagu doominoklotsid on hakanud ettevõtmised kukkuma. Mida kauem see kestab, seda rohkem haiget saame. Olenemata millises sektoris tegutsetakse.

Meelelahutajad on kodus ja turismist on jäänud vaid unistus. Artistid räägivad saamata jäänud tulust ja sedasama võivad öelda ka üritusturundajad. Erandeid pole, sest enamus üritusi on tänaseks tühistatud või edasi lükatud.

Eelmist majanduslangust tänase olukorraga võrrelda ei saa. Tingimused on teised, sest vastasmängijat ei tunta. Maailm on haavatav ja kõik eelnev on möödanik. Elu on kolinud veelgi enam veebi ning olukorraga kohanejad loodavad ellu jääda. Kõik teavad, et kaardipakk läheb uuesti jagamisele. Teadmata vaid millal ja kelle vahel.

Mõned räägivad enneolematust kriisist, teised seevastu võimalusest. Pingutavad kõik ja taas on kõigi võimaluste aeg. Oleme saanud Zoom-koolitused, treeningud ja kontserdid. Rääkimata Teams’i koosolekutest ja autokinodest. Elu kompab piire ja piirid kompavad elu. Veel pole teada, kas kogemused eelmistest majanduslangustest annavad ka parema positsiooni. Ka siis pakkisid paljud asju ja leidus neid, kes said tuule tiibadesse.

Keegi ei tea, kuidas edasi, kuid üks on selge – jätkusuutlikkuse nimel tuleb tööd teha, täites muuhulgas ka Terviseameti ettekirjutusi. Rohkem kui eales varem räägitakse inimese heaolust ja tervisest. Vahetevahel väites, et heaolu ongi meid sellesse olukorda toonud kus praegu triivime. Väärtushinnangud vajavad uuendamist ja samuti ärile orienteeritud käsiraamatud.

On neid, kes püüavad panustada kohaliku majanduse turgutamisele ja neid, kes seda eiravad. Teadvustamata seda, et kätte on jõudnud ajad, mil kõigil oma roll. Näha suurt pilti ja ennast selles. Kohustusega olla vastutustundlik kodanik, tarbides kohalikku. Olles ise süsteemi üks osa. Kõigil on valikud ja igaüks mõtleb, kas olla või mitte. Raha ei ole kuhugi kadunud, lihtsalt prioriteedid on ümber hinnatud.

Nüüd on aeg mõelda kastist välja, olla tark ja julge ning leida taas oma tee! Kuidas?, on miljoni euro küsimus ja vastus mitme-setme luku taga. On igaühe otsus kas jäädagi nutma ja heietama kunagistest hiilgeaegadest või alustada taas. Maailm on pidevas muutumises ja kui tahame selles hulluses ellu jääda, tuleb mänguga kaasa minna. Lükates laud puhtaks ja kehtestades uued reeglid!

Reaalsus on, et „nice to have“ kulutuste eelarved on kokku tõmmatud. Kodukontorite aeg tõestas ettevõtjatele, et ka kodukontorites tegutsevate töötajatega on võimalik saavutada soovitud tulemusi. Võib-olla ei olegi üüratud kontoripinnad vajalikud? Kuid selge on see, et tööandjal tuleb endiselt näidata, et töötajad on olulised ning väärtuslikud, sest nendeta äri ei toimi.

Meie Event Factory’s oleme valmis panustama. Minnes tagasi rohujuure tasandile, mõtlemaks mida meie klient vajab! Oleme valmis tööd tegema, pingutama, kaasa mõtlema. Ikka selleks, et taas tõusta! Kui on olemas tahe, kogemus ning nõudlus, peaks kõik ju võimalik olema!

Egas midagi, SWOT-analüüs lauale ja hakkame vaikselt minema! Let’s start again!

„Edu tähendab liikumist ühelt ebaõnnelt teisele, kaotamata entusiasmi.“
Winston Churchill